คณะผู้บริหาร

หมวด:

 

คณะผู้บริหาร

 

นางฮามือละห์  ลาเต๊ะ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ดง
ช่องทางการติดต่อ 0878999762

 

 
นายอิสมะแอ  หะยีอาแซ   นางอัจฉรา  อะลีดิมัน
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ดง คนที่ 1   รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ดง คนที่ 2
ช่องทางการติดต่อ 0869492223   ช่องทางการติดต่อ 0803032803
นายนาเซ  อารง
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ดง
ช่องทางการติดต่อ 0630803135
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ดง