หน้าหลัก

หน้าหลัก

เขียนโดย อีรฟาน ประสิทชัยวุฒิ

 วันที่ 22 กันยายน 2566 เวลา 09.00 น. นางฮามือละห์ ลาเต๊ะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ดง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมอาชีพและพัฒนาผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น ประจำปี 2566 พร้อมด้วยผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ข้าราชการ และพนักงาน ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเเม่ดง อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส

เขียนโดย นิโซเฟีย นิมะ

         วันที่ 14 กันยายน 2566 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ดง ได้มอบหมายให้นางอัจฉรา  อะลีดิมัน รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ดง พร้อมด้วยพนักงาน เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา โดยมีนายสนั่น  พงษ์อักษร ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมฯ ณ ฝายบ้านฮูแตมาแจอันเนื่องมาจากพระราชดำริ หมู่ที่ 7 ตำบลกายูคละ อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส

เขียนโดย นิโซเฟีย นิมะ

           เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2566 เวลา 14.45 น. นางฮามือละห์ ลาเต๊ะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ดง พร้อมด้วยผู้บริหาร สมาชิกสภา หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องที่ และพนักงาน อบต.แม่ดง เป็นประธานปิดโครงการส่งเสริมและสนับสนุนกีฬาเด็กและเยาวชน ประจำปี 2566 พร้อมมอบวุฒิบัตรให้กับเด็กและเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการฯ  ณ โรงเรียนบ้านยะหอ ตำบลแม่ดง อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ดง