หน้าหลัก

หน้าหลัก

เขียนโดย ซูฮัยดา ยะปา

      วันที่ 3 มิถุนายน 2566 เวลา 08.00 น. นางฮามือละห์  ลาเต๊ะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ดง พร้อมด้วยนายมานิด  ศรีสุวรรณ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ดง และข้าราชการ เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 3 มิถุนายน 2566 โดยมีนายรุสดี  ปูรียา นายอำเภอแว้งเป็นประธานในพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีถวายพระพรชัยมงคล ณ หอประชุมอำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส

เขียนโดย นิโซเฟีย นิมะ

     

       วันที่ 2 มิถุนายน 2566 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ดง คณะผู้บริหาร ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ดง ข้าราชการ และพนักงานจ้าง เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา ณ บ้านจือแร หมู่ที่ 1 อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี วันที่ 3 มิถุนายน 2566

เขียนโดย นิโซเฟีย นิมะ

 

       วันที่ 31 พฤษภาคม 2566 นางฮามือละห์  ลาเต๊ะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ดง คณะผู้บริหาร ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ดง หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องที่ ข้าราชการ ได้ต้อนรับ น.อ.ธัชธรรม์ ณ สงขลา รอง ผอ.รมน.ประจำจังหวัดนราธิวาส พร้อมคณะติดตาม เพื่อติดตามและประเมินผลภายในงานบริหารจัดการขับเคลื่อนแผนงาน ตำบล มั่นคง มั่นคั่ง ยั่งยืน ของ กอ.รมน.จังหวัด น.ธ.

เขียนโดย นิโซเฟีย นิมะ

    วันที่ 19 และ 22 พฤษภาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ดงได้ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพในพื้นที่ดำเนินการ ออกพ่นหมอกควัน เพื่อกำจัดยุงลายซึ่งเป็นสาเหตุของโรคไข้เลือดออก ณ สถานศึกษาในพื้นที่ตำบลแม่ดง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ของทางองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ดง และเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพในพื้นที่

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ดง