ฝ่ายนิติบัญญัติ

เขียนโดย ไฟซอล มะมิงซี
หมวด:

ฝ่ายนิติบัญญัติ

 

 

 

 

นายยาลูดิง  ยะโก๊ะ

ประธานสภาฯ อบต

 

     

 

 

นายวาเย็ง  บินรือสะ

รองประธานสภาฯอบต

 

นายมานิด  ศรีสุวรรณ์

เลขานุการสภาฯ

     

 

 

 

นายรอซาลี  มะเย็ง

สมาชิกสภา หมู่ที่ 1

นายซาการือนอ  สะตอปา

สมาชิกสภาหมู่ที่ 2

นายอาสือมาน  กาเดร์

สมาชิกสภา หมู่ที่ 3

     

 

 

 

นายคอยเดร์  มะเย็ง

สมาชิกสภา หมู่ที่ 4

นายมะยูโซ๊ะ  หามะ

สมาชิกสภา หมู่ที่ 5

 
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ดง