กองช่าง

หมวด:

กองช่าง

นายซือรี  สะแมเซ็ง
ผู้อำนวยการกองช่าง

 

 
นายอาร์ฟัน รอมือลี
ตำแหน่งนายช่างโยธาปฏิบัติงาน
 
นายอาลีฟ  สารีกะ
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
นางสาวฟารีซา อาแวเต๊ะ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
   

นายฟัรดูร์ ดอเลาะ 
คนงาน 

นายนาซิรุดดีน  มือเยาะ
คนงาน
   
นายธนพล  ศรีสุวรรณ์
คนสวน
 

 

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ดง