วันท้องถิ่นไทย 18 มีนาคม 2566

เขียนโดย นิโซเฟีย นิมะ

      วันที่ 18 มีนาคม 2566  เป็นวันท้องถิ่นไทย ผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ดง ได้เข้าร่วมกิจกรรมวันท้องถิ่นไทยซึ่งได้เป็นตัวแทนในการแข่งขันกีฬาชักเย่อ (ชาย)

                  

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ดง