พิธีมอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อยประจำปีการศึกษา 2565

เขียนโดย นิโซเฟีย นิมะ

        วันที่ 20 มีนาคม 2566  นางฮามือละห์  ลาเต๊ะ  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ดง เป็นประธานมอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อยให้กับเด็กนักเรียนศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ประจำมัสยิดจะมาแกะ พร้อมด้วยคณะกรรมการศูนย์ฯ ข้าราชการ และพนักงานจ้าง โดยมีนางซากีนา เจตมหันต์ ครู คศ.2 เป็นผู้กล่าวรายงาน

                

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ดง