กิจกรรม kick off เดินรณรงค์การขับเคลื่อนภาวะคลอดก่อนกำหนด

เขียนโดย นิโซเฟีย นิมะ

        วันที่ 22 มีนาคม 2566 นางอัจฉรา อะลีดิมัน รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ดง ได้เข้าร่วมกิจกรรม kick off เดินรณรงค์การขับเคลื่อนภาวะคลอดก่อนกำหนด พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ดง ณ สนามที่ว่าการอำเภอแว้ง และร่วมกันเดินรณรงค์ให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบ ได้ตระหนักถึงภาวะคลอดก่อนกำหนด

            

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ดง